De locatie

Op de locatie van het huidige Borrendamme, ten westen van het centrum van Zierikzee, komt het nieuwe woonzorgcomplex Borrendamme. Op de hoek van de Scheldestraat en Grevelingenstraat komt een gezondheiscentrum (afb. 1, A). In het gezondheidscentrum vestigen zich o.a. vier huisartsenpraktijken, een nieuwe apotheek en kinderdagverblijf, waarmee het een voorziening voor heel Zierikzee wordt. Boven het gezondheidscentrum komen twee verdiepingen met 47 zelfstandige huurwoningen. Langs de Grevelingenstraat komt een tweede gebouw met 8 groepswoningen en 48 huurappartementen.

(afb.1, B).


Onderzoek

Er is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de mogelijkheid een supermarkt op het terrein (afb1, C) te realiseren, in combinatie met 37 appartementen. Daarbij zijn ca. 22 appartementen boven de supermarkt gepland, en 15 in een apart gebouw.

Het terrein is onderverdeelt in zones; de groepswoningen in het noordwesten, omrand door voorzieningen met woningen als massa’s in een park. De oostelijke zijde wordt ingericht met parkeren in het groen.


Voor de uitwerking zijn drie concepten bedacht;

- Kiezels in het groen,

- Door de bomen het bos nog zien,

- De drie vrienden.

Woonzorgcomplex Borrendamme

Omschrijving:

Haalbaarheidsonderzoek Woonzorgcomplex Borrendamme.


Locatie:

Zierikzee


In opdracht van:

Rothuizen architecten  stedenbouwkundigen

Maquette

Plattegronden

Dit model geniet de voorkeur. De gebouwen zijn (net als kiezels) sterk gerelateerd aan elkaar en als gelijke herkenbaar, maar toch verschillend. De drie massa’s liggen als kiezels in het groene park.

De twee nieuwe volumes nemen dezelfde vormentaal en materialisering aan als het gezondheidscentrum. Dit is een sterk bakstenen volume,

op een transparante plint van glas en hout.

“Kiezels in het groen”

Begane grond

1e Verdieping

Begane grond

1e Verdieping

A

Afb. 1 Nieuwbouw 1e fase

Zonering; groepswoningen / voorzieningen + woningen / parkeren in het groen.

B

C

Begane grond

1e Verdieping

Plattegronden

Maquette

Plattegronden

Maquette

Met ervaart de continuïteit van het park meer wanneer de bomen achter de gebouwen ook zichtbaar zijn. Omdat het programma grote volumes gegenereerd, zijn de volumes gesplitst en uit elkaar geschoven, waardoor en lucht, licht, zicht en groen ervaren wordt tussen de torens. Net als tussen de stammen in een bos, kan het park tussen de torens door ervaren worden.

“Door de bomen het bos nog zien”

Net als drie vrienden, heeft elk gebouw zijn eigen karakter en uitstraling, maar kunnen ze prima naast elkaar in hetzelfde park bestaan. Het gezondheidscentrum in een stevig bakstenen volume, op een transparante plint. De appartementen boven de supermarkt zijn verdeeld in drie schijven. Waarvan de op het park gerichte gevels van glas zijn, als koppen die nieuwsgierig om zich heen kijken, en hebben hiermee een transparanter uiterlijk. Het kleinere appartementencomplex is een vierkant volume dat duidelijk op de grond staat, en ook grond gebonden appartementen heeft.

“De drie vrienden”

Wilhelminapark 54

5041 ED  Tilburg

t:   +31 (0)6 20809428

@: info@kimdegreef.nl

onderzoek    |    visie    |    ontwerp