Het Koningsplein maakt geen deel uit van het winkelcentrum

van Tilburg. Het Koningsplein vervult een rol op lokaal niveau.


Identiteit door specialisatie

Door specialisatie van het Koningsplein én van het gebied rondom het paleis wordt de identiteit van plein en centrum versterkt.

Rondom het paleis worden winkels en voorzieningen gesitueerd.

Zo ontstaat een winkelrondje.

Het Koningsplein blijft het marktplein van Tilburg. Door de gemeentelijke kantoren te concentreren op het Koningsplein wordt het plein geprofileerd: een plein voor volk en bestuur.

 

Koningsplein, plein voor markt & bestuur

Omschrijving:

ontwerpmarathon Koningsplein


Locatie:

Tilburg


In opdracht van:

CAST


Team “Wei 4”:

Peter van Schie (stedenbouwkundige)

Dorith van Gestel

(landschapsarchitect)

John van Lierop

(architect)

Kim de Greef

(architect)

3 schaalniveaus in de stad Tilburg

Schuiven en sturen

Door de stadskantoren naar het Koningsplein te verplaatsen wordt het een plein met lokale voorzieningen.

Bestuur & Markt 2.0

De diensten van de gemeente vestigen zich in de gebouwen aan het Koningsplein. Aan de noordzijde van het plein wordt een nieuwe, vrijstaande raadszaal gebouwd. Deze markeert de entree.


De vergaderlocaties zitten in de zuidoostwand van het plein. Een kantine is er niet meer, lunch haalt iedereen op de markt 2.0. De markt is overdekt met een glazen dak op 13 meter hoogte. In de draagconstructie zitten kiosken voor koffie, soep, pasta en broodjes.


Daaromheen staat de markt. Op zaterdag is er een traditionele dagmarkt. Elke door-de-weekse namiddag is er een specialistische markt, waar ´s avonds ook gegeten kan worden. Op zondag is er een rommelmarkt. Ook webshopeigenaren ontdekken de markt om eens per week of eens per maand direct contact te maken met hun klanten.Spoorzone


Winkelhart


Groene route

1. bibliotheek naar de Spoorzone,

  1. 2.stadskantoor 1 naar

    oude bibliotheek,

  1. 3.winkels naar stadskantoor 1,

    bovenliggende verdiepingen

    worden woningen, 

  1. 4.west wand Koningsplein wordt

    stadskantoor 3, boven blijft wonen

  1. 5.stadskantoor 3 winkelfuncties.

Doorsnede over plein. Links aanzicht van raadzaal.

Stedenbouwkundig plan.

Gebouwen

Bijna alle gebouwen worden hergebruikt. Ze worden aangepast aan de duurzaamheids eisen van deze tijd: nieuwe gevels, isolatie, energieopweking etc.

Aan de zuidkant worden twee gebouwen verbonden een wintertuin tussen de koppen van deze kernwoongebouwen. Hierdoor onstaat een duidelijk adres aan de route tussen Stadspark en Piushaven. Hiervoor wordt een winkelgebouw gesloopt.

De houten constructie van de markthal geeft het Koningsplein een warme uitstraling. De kiosken hebben gekleurde schillen van houten lamellen die zich ’s ochtends openen en uitstrekken naar het glazen dak. Het dak heeft zonnepanelen die de avondmarkt van licht voorzien en is hoog genoeg om er nog kermisattracties onder te plaatsen. Als de raadszaal wordt gebruikt, strekt het gebouw zich uit naar boven, openen de lamellen en laat de raad zijn licht schijnen op het Koningsplein.


Materialisering luifel

Het dak van de luifel is van glas met daar in zonnecellen. Hierdoor wordt het licht getemperd. De houten structuur heeft door zijn hoogte een zonwerende werking.

Het dak wordt gedragen door een houten constructie en heeft een eigen architectuurtaal op het plein.

Ontspannen route tussen Stadspark, Piushaven en Moerenburg langs zuidzijde Koningsplein.

Boven:

perspectief over het Koningsplein, in de constructie van de glazen kap bevinden zich de verschillende kiosken.


Rechts:

Kiosken in gesloten en geopende vorm.

Wilhelminapark 54

5041 ED  Tilburg

t:   +31 (0)6 20809428

@: info@kimdegreef.nl

onderzoek    |    visie    |    ontwerp