Jaren lang was de NS-werkplaats een verborgen deel van Tilburg. Als je er niet werkte moest je er omheen. De werkplaats is een gat in het openbare weefsel van de stad; Tilburg is een stad als een donut.

Hoe kan dat weefsel worden gehecht?


De werkplaats wordt voorgesteld als een uitbreiding van de binnenstad. Hoe hecht je twee stadsdelen die zo verschillen: stedenbouwkundige korrel en structuur, functies, narratieve geschiedenis.

En welke rol speelt de Spoorlaan daarin?


Tussen het centraal station en het voormalige postkantoor wordt de Spoorlaan omgevormd tot Spoorboulevard. De boulevard wordt voor veel bezoekers de toegang tot de binnenstad. De twee gebouwen zijn de koppen van de boulevard en markeren de routes onder de spoordijk. Aan de boulevard liggen twee generatoren voor de ontwikkeling van het gebied: Atelierplein en CultuurPost.

 

Spoorlaan Tilburg

Omschrijving:

Inzending ideeënprijsvraag Spoorlaan tilburg, in het kader van de Dag van de Architectuur.


Uitgeschreven door:

BNA kring midden Brabant.


In samenwerking met:

Peter van Schie (M.Urb.)

John van Lierop (M.Arch.)

Hergebruik Postgebouw.

Om omgevormd te worden tot CultuurPost is het gebouw van gevels ontdaan.

De nieuwe, glazen invulling van de constructie geeft doorzicht en toont de dynamiek in het gebruik.

Tussen het centraal station en het voormalig postkantoor wordt de Spoorlaan omgevormd tot Spoorboulevard.

In het verlengde van de Willem II Straat ligt het Atelierplein. Op het Atelierplein vinden (week)markten, evenementen en de kermis plaats. Het vervult de rol die het Koningsplein had. Hiervoor is de spoordijk afgegraven. Alleen zo haken de oude en nieuwe binnenstad in elkaar.


De sporen overspannen het Atelierplein. Het Atelierplein duikt onder de sporen door waardoor een ruime hoogte ontstaat. Overdag valt tussen de spooroverspanningen licht naar beneden dat tegen de onderzijde van de overspanningen wordt weerkaatst. Als het donker is geven delen van de overspanning licht. De diepte van de ruimte en het weerkaatste licht vormen de identiteit van de plek.


Om deze ingreep te financieren zijn op het Koningsplein woningen gerealiseerd en is de bibliotheek stadskantoor geworden. De Willem II Straat is de culturele en culinaire schakel in het centrum geworden. Het resultaat is een gekantelde, naar het noorden verschoven binnenstad.

De Willem II-straat is de culturele en culinaire schakel in het centrum van de naar het noorden verschoven binnenstad.

Atelierplein

Stedenbouwkundige plattegrond.

Atelierplein

Spoorboulevard

CultuurPost

Het grote led-scherm op CultuurPost is de sprekende wand aan de boulevard. Hierop worden wisselende beelden getoond. Achter deze wand werd ooit post gesorteerd en verstuurd. Nu is dit een gebouw dat zoemt als een bijenkast. In het gebouw zijn flexibele en vaste werkplekken en vergaderruimtes. Multicultureel wereldrestaurant Blend heeft zich in het gebouw genesteld en is tevens kantine voor de gebruikers. De congresruimte in de kelder van het gebouw wordt tevens gebruikt als multireligieuze ruimte.


Om omgevormd te worden tot CultuurPost is het gebouw van gevels ontdaan. De nieuwe, glazen invulling van de constructie geeft doorzicht en toont de dynamiek in het gebruik. De gevel is scharend tussen de constructie geplaatst. Deze thematiek wordt doorgezet in de parkeergarage, waar de constructie wegvalt en alleen de glazen invulling overeind blijft.


CultuurPost knoopt gebruiker en route aan elkaar. Het is de kop van een nieuw parkeergebouw. De ingang van het parkeergebouw ligt tegenover de ingang naar deTivoligarage. De garage wordt gebruikt door bezoekers van CultuurPost en het Atelierplein en door treinreizigers. Aan de spoorzijde dalen langs alle verdiepingen trappen af naar het stadsbalkon. Het gebouw is hierdoor toegangkelijk en er is zicht op passerende treinen en de spoorzone. Zo is CultuurPost verweven met het station, Atelierplein, spoorboulevard, stadsbalkon en parkeergarage.

Cultuurpost

Overdag valt tussen de spooroverspanningen licht naar beneden dat tegen de onderzijde van de overspanningen wordt weerkaatst. Als het donker is geven delen van de overspanning licht. 

Op het Atelierplein vinden (week)markten, evenementen en de kermis plaats.

Langsdoorsnede Cultuurpost en Helixgarage.

Dwarsdoorsnede t.p.v. onderdoorgang spoor in het verlengde van de Willem II-straat.

Wilhelminapark 54

5041 ED  Tilburg

t:   +31 (0)6 20809428

@: info@kimdegreef.nl

onderzoek    |    visie    |    ontwerp