De architect denkt met u mee en ontwerpt maatwerk. U wilt zich tenslotte thuis voelen in uw huis! De architect vraagt door waar anderen stoppen en ontwerpt onderzoekend naar de beste oplossing.

Door het gesprek met u aan te gaan en ons bekend te maken met uw persoonlijke woonwensen kunnen we een uniek ontwerp maken passend binnen uw budget, hoe klein of groot dat ook is. Ik kan u gedurende het hele traject van ontwerp tot oplevering begeleiden en ondersteunen om te komen tot het beste eindresultaat.


Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen?

Bel vrijblijvend voor een kennismaking.

Bouwen met een architect

Projectdefinitie / Voorbereiding

In deze fase inventariseert u samen met de architect uw ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden. Deze eisen en wensen worden getoetst aan het budget. Het resultaat is een Programma van Eisen (PVE) op basis waarvan het ontwerpproces kan beginnen.


Ontwerpfase

De ontwerpfase verloopt stapsgewijs waarin verschillende detailniveaus doorlopen worden. Te beginnen met het schetsontwerp waarin we een globale voorstelling van het project in hoofdvorm, hoofdindeling en stedenbouwkundige inpassing onderzoeken. Dat wordt in een voorontwerp doorontwikkeld naar een functionele en ruimtelijke indeling en een architectonische verschijningsvorm. In het definitief ontwerp wordt het ontwerp vastgelegd met alle toe te passen materialen, afwerkingen, constructieprincipe en esthetische details. Het ontwerp wordt tussendoor getoetst aan het budget.

Dit is een proces met regelmatig overleg waarin we de ideeën met u bespreken en waar u op kunt reageren. Hierin wordt u door de architect begeleid naar een definitief ontwerp wat volledig aansluit bij uw persoonlijke wensen.


Als dat moment aangebroken is, moet er in veel gevallen een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Deze aanvraag moet voorzien zijn van constructieberekeningen, energieprestatieberekeningen (EPC), ventilatie- en daglichtberekeningen. Wij verzorgen deze aanvraag voor u.


Technisch ontwerp / Bouwvoorbereidingsfase

Als de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend worden gedetailleerde werktekeningen en een technische omschrijving gemaakt op basis waarvan de aannemer goed zijn prijs kan baseren.


Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering controleren wij of er volgens tekening gebouwd wordt en of materialen, afwerkingen en producten aan de beoogde kwaliteit voldoen.


De Oplevering

Als de bouw is afgerond controleren we met u en de aannemer of er gebouwd is zoals afgesproken is en worden afspraken gemaakt over eventuele punten die nog verbeterd moeten worden. Het gebouw kan worden opgeleverd.Wij kunnen ook delen van dit proces voor u verzorgen, echter voor de kwaliteit van het ontwerp is het belangrijk de fases schetsontwerp t/m technisch ontwerp samen met u te doorlopen. Door goed toezicht tijdens de uitvoeringsfase wordt erop toegezien dat het ontwerp ook volgens tekening wordt uitgevoerd en u krijgt wat in het ontwerp beloofd is.


Stappenplan voor de particuliere opdrachtgever

Wilhelminapark 54

5041 ED  Tilburg

t:   +31 (0)6 20809428

@: info@kimdegreef.nl

onderzoek    |    visie    |    ontwerp