In het centrum van Geel, ligt de Sint-Aloysius-locatie. Dit schoolterrein wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van onderwijsgebouwen aan een binnenterrein. Een aantal van deze gebouwen zullen geheel of  deels vervangen worden door nieuwbouw.

De Kollegestraat is een mengeling van historische en moderne gebouwen. De historische gevel van de voormalige landbouwschool en de rectorswoning, die beide onderdeel zijn van het scholencomplex, maken hier deel van uit.


Vanuit de projectdefinitie is de randvoorwaarde gesteld dat alleen de gevels van deze panden gehandhaafd dienen te worden. In het door ons voorgestelde plan wordt de rectorswoning in zijn geheel behouden en aangepast aan de eisen van de huidige tijd, met als belangrijkste reden; de beleving aan de schoolpleinzijde.

In het stedenbouwkundige plan vormt de rectorswoning een belangrijk oriëntatiepunt vanaf het schoolplein en is een verwijzing naar de historie van de school.


Dit bestaande schoolplein is groot en langwerpig. De wanden van het plein worden gevormd door de gevels van de afzonderlijke schoolgebouwen. Deze zijn in de loop der tijd gerealiseerd en vertonen weinig onderlinge samenhang. Het schoolplein is als restruimte ontstaan na verwezenlijking van de verschillende onderwijsgebouwen.

De nieuw te introduceren gebouwvolumes verbeteren de maatverhoudingen van het plein, waardoor het een meer intiem schoolplein wordt, met verschillende plekken.

Om de zichtas vanaf de entree aan het Schuttershof naar de rectorswoning niet te blokkeren, zal deze nieuwe wand van bouwdeel A aan het schoolplein niet geheel gesloten zijn.

 

KOGEKA

Omschrijving:

ontwerp Scholen van Morgen, KOGEKA. (Katholiek Onderwijs

Geel - Kasterlee)


Locatie:

Geel, België


In opdracht van:

Rothuizen architecten

stedenbouwkundigen

Stedenbouwkundige uitgangssituatie, gestippeld de te vervangen bebouwing, in rood de rectorswoning.

Gebouwdeel A bestaat uit twee delen. Het deel aan de Kollegestraat (1) wordt duidelijk achter de te handhaven gevel van de landbouwschool geplaatst. In ruimtelijke zin zijn ze verbonden, maar visueel gescheiden, waardoor de historische gevel volledig in tact gelaten wordt. Dit nieuwe deel neemt de richting van de deze historische gevel aan. Het andere deel (2) de richting van het bestaande schoolgebouw tussen deel A en C.

Door dit hoekverschil ontstaat er een ruimte tussen de twee delen. Deze ruimte vormt de centrale hal, het hart van gebouwdeel A. Alle verkeersruimte bevindt zich aan in deze transparante ruimte en alle functies in het gebouw zijn zichtbaar. De centrale hal gaat aan de westzijde over in een buitenruimte, waar de gevel van de voormalige rectorswoning zichtbaar is. Via de onderdoorgang van het poortgebouw komt men op het schoolplein. 


De reeds bestaande gevels aan het schoolplein kenmerken zich door een veelheid aan vorm en materiaal. Om rust en eenheid te creëren, hebben de gevels van de nieuwe gebouwen veel verwantschappen met elkaar en hebben ze een vast ritme.

Architectuur

Zicht op de hoofdentree van deel A met de transparante centrale hal vanuit de buitenruimte.

Links de gevel van de rectorswoning.

In gebouw C bevindt zich de ‘hoofdentree’ van de school. De gevel onder de eerste verdieping wijkt waardoor de entree zowel vanaf de Schuttershof als vanuit het schoolplein beleefbaar is.

Kollegestraat, nieuwbouw achter de historische gevel van de voormalige landbouwschool.

Wilhelminapark 54

5041 ED  Tilburg

t:   +31 (0)6 20809428

@: info@kimdegreef.nl

onderzoek    |    visie    |    ontwerp