Voor de Cobbenhagenmavo van OMO Tilburg was het onze ambitie een passief, duurzaam gebouw te ontwerpen. Een gezonde omgeving voor de leerlingen om in te werken.


Het programma is zo op de locatie geplaatst dat het stedenbouwkundig logisch aansluit op de massa van het Cobbenhagenlyceum, waar het op de 2e verdieping ook fysiek mee verbonden is. Het gewenste zelfstandige karakter van de Mavo blijft bewaart door het uiterlijk en materialisatie.

Vanuit de opdrachtgever is de wens uitgesproken dat de school ook een duidelijke wijkfunctie moet krijgen. De ruimtes op de begane grond kunnen in de avonduren voor wijkactiviteiten gebruikt worden. Om het gebouw een open en toegankelijk karakter te geven is de begane grond transparant uitgevoerd in glas. Deze glazen pui is terugliggend onder de massa van het gebouw geplaatst om te voorkomen dat direct zonlicht het gebouw teveel verhit. De twee bovenliggende verdiepingen met klaslokalen en docentenwerkplekken vormen een overstek. Deze verdiepingen hebben een houten gevel met grote openingen, voorzien van drie typen vaste zonwering, om aan de eisen van het passief bouwen te voldoen.

De bomen voor de zuidgevel weren in de zomer de zon, en laten in de winter zon toe om het gebouw op een natuurlijke manier te verwarmen.

 

2College Cobbenhagenmavo

Omschrijving:

ontwerp Cobbenhagenmavo, omo 2College.


Locatie:

Tilburg


In opdracht van:

Rothuizen architecten

stedenbouwkundigen


Ontwerp:

december 2011

Zicht op het gebouw vanaf het sport- / speelveld.

De gekleurde vlakken aan de buitenzijde van de zonwering geven het gebouw een eigen identiteit.

Het interieur is overzichtelijk vorm gegeven, met heldere kleuren en natuurlijke materialen. De centrale vide zorgt ervoor dat daglicht tot in de kern van het gebouw kan treden. Aan de verkeersruimte zijn op elke verdieping diverse studieplekken gecreëerd, waar studenten zelfstandig kunnen werken.

Situatietekening.

De uitbreiding van de sporthal is aan de bestaande sportzaal geplaatst en verlengd het bestaande gebouw op een natuurlijke manier.

De nieuwe mavo krijgt een heel eigen uitstraling en is op de 2e verdieping verbonden met het Cobbenhagenlyceum.

Concept van het gebouw.

Doorsnede in wintersituatie.

Doorsnede in zomersituatie.

Begane grond.

Verdieping 1.

Verdieping 2.

Wilhelminapark 54

5041 ED  Tilburg

t:   +31 (0)6 20809428

@: info@kimdegreef.nl

onderzoek    |    visie    |    ontwerp