over

Voor mij als architect stopt het denken over hoe je een goed ontwerp maakt niet bij de plek waar de gevel de stoep raakt. Als je een goede woon- en leefomgeving wil maken moet je verder kijken. Kijken naar de omgeving waarin een gebouw staat, de kwaliteit van de openbare ruimte die er rond het gebouw is of ontstaat en hoe de ruimte formeel en informeel gebruikt kan worden. De manier waarop mensen hun omgeving en ruimte gebruiken fascineert mij en is mijn inspiratiebron. Een fijne plek om te leven gaat verder dan een huis, dan gebouwen. Het gaat ook over de buurt, haar bewoners en gebruik van ruimte. Als architect met affiniteit met stedenbouw ga ik daar bewust mee om. Het creëren van een zinvolle leefomgeving gaat voor mij over ontwerpen aan architectuur, openbare ruimte en interieur die uitnodigt tot ontmoetingen en informeel gebruik.

“Het plezier van het vak zit ‘m voor mij in het studeren naar kwalitatief hoogwaardige ruimte op verschillende schaalniveau’s.”

Zinvolle woon- en leefomgevingen ontwerpen, dat is wat mij drijft.

cv

architect, DAT architecten, Tilburg.

dec. 2018 – heden. Architectenbureau wat sterk is in ontwerp situaties die zowel een stedenbouwkundige visie als een architectonisch ontwerp verlangen. Veelal werkzaam op het gebied van (sociale) woningbouw- en onerwijs-opgaven.

kim de greef architectuur, Tilburg.

nov. 2010 – dec. 2018. Ontwerp gedreven architectenbureau. Bevlogen en met een onderzoekende houding wordt gewerkt aan diverse architectonische opgaven. De opdrachten bestaan veelal uit verbouwingen en transformaties van bestaande panden. Ook het ontwikkelen en uitwerken van interieurconcepten en ruimtelijke ontwerpen in de openbare ruimte horen tot het portfolio.

De werkzaamheden bestaan uit: het maken van haalbaarheidsstudies in de initiatief fase van een project, ontwerpen in de fases van schetsontwerp tot en met definitief ontwerp en uitwerking voor realisatie, het verzorgen van de aanvraag van de omgevingsvergunning en het bewaken van de esthetische uitgangspunten tijdens de bouwuitvoering van het ontwerp.

specialist fysiek ruimtelijke vraagstukken VABIMPULS Midden Brabant

2016 en 2018. VABIMPULS biedt ondersteuning aan eigenaren van agrarische bedrijven die stoppen met hun activeiten of deze willen uitbreiden. De deskundigen helpen in de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor een verduurzamende toekomst van vrijkomend agrarisch vastgoed in Noord-Brabant.

Mijn bijdrage bestaat uit het onderzoeken van de ruimtelijke haalbaarheid van de ideeën i.r.t. de eigenschappen van het perceel en de omgeving.

architect, EGM architecten, Dordrecht.

juni/dec 2009. Architectenbureau wat met name werkzaam is in de zorg en (academische) ziekenhuizen.

Werkzaamheden: op projectbasis meegewerkt aan de bouwaanvraag van Maria Middelares Ziekenhuis in Gent. Het vervaardigen van enkele deelontwerpen, zoals de gevels van de patio’s en het uittekenen van gevels en enkele plattegronden t.b.v. de bouwaanvraag.

architect, wUrck architectuur stedenbouw landschap, Rotterdam.

2007-2009. Ontwerpstudio gebaseerd op interdisciplinaire samenwerking tussen architectuur,
stedenbouw en landschap.

Werkzaamheden: ontwerp en visualisatie van uiteenlopende projecten in woning- en utiliteitsbouw. Tekenwerk in de fases SO, VO, DO, BA. Overleg met producenten, constructeurs en bestekschrijvers en -tekenaars.

(interieur)architect, Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundigen, Middelburg.

2005-2007. Architecten- en stedenbouwkundig bureau, veelal werkzaam op het gebied van woonzorgcomplexen en scholen.

Werkzaamheden: Ontwikkelen van (interieur)concepten en maken van (deel)ontwerpen voor interieur en architectuuropgaven. Verzorgen van presentatietekeningen en maquettes.

ruimtelijk ontwerper, Opera ruimtelijk ontwerpers, Amsterdam.

2004. Ontwerpbureau dat zich met name heeft gespecialiseerd in tentoonstellingsontwerp voor musea. Daarnaast ontwerpen zij ook interieurconcepten voor o.a. werkomgevingen, wonen en retail. Bij Opera ruimtelijk ontwerpers heb ik mijn stage interieurarchitectuur doorlopen en na het afronden van mijn opleiding interieurarchitectuur aan de kunstacademie St. Joost heb ik enkele maanden bij Opera gewerkt.

Opleidingen

Stedenbouw voor professionals (pbo)

2013. Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg

Master Architectuur, deeltijd

2004-2008. Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg

HBO Bachelor (Interieur) Architectuur

2000-2004. Kunstacademie Sint Joost, Avans Hogeschool Breda

Erasmus uitwisseling Interieur Architectuur

2002. Leeds College of Art & Design, Engeland

MBO Grafisch vormgeven

1996-2000. Grafisch Lyceum Eindhoven