Project:
KOGEKA

Scholen van Morgen, visiepresentatie transformatie en nieuwbouw school IN GEEL (BE) i.o.v. Rothuizen architecten stedenbouwkundigen.

Deel dit project op

Het schoolterrein in het centrum van Geel, wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van onderwijsgebouwen aan een groot en langwerpig schoolplein. Deze zijn in de loop der tijd gerealiseerd en vertonen weinig onderlinge samenhang. Een aantal van deze gebouwen zullen geheel of deels vervangen worden door nieuwbouw.
De historische gevel van de voormalige landbouwschool en de rectorswoning aan de Kollegestraat maken beide onderdeel zijn van het scholencomplex. In het stedenbouwkundige plan vormt de rectorswoning een belangrijk oriƫntatiepunt vanaf het schoolplein en is een verwijzing naar de historie van de school.
De nieuw te introduceren gebouwvolumes verbeteren de maatverhoudingen van het plein, waardoor het een meer intiem schoolplein wordt, met verschillende plekken.
Gebouwdeel A bestaat uit twee delen, met elk zijn eigen oriƫntatie. Het deel aan de Kollegestraat (1), achter de te handhaven gevel van de landbouwschool, is in ruimtelijke zin verbonden, maar visueel gescheiden, waardoor de historische gevel volledig in tact gelaten wordt. Het andere deel (2) neemt de richting van het bestaande schoolgebouw aan. Door dit hoekverschil ontstaat er een ruimte tussen de twee delen. Deze ruimte vormt de centrale hal, het hart van gebouwdeel A. Alle verkeersruimte bevindt zich in deze transparante ruimte. De centrale hal gaat aan de westzijde over in een buitenruimte, waar de gevel van de voormalige rectorswoning zichtbaar is. Via de onderdoorgang van het poortgebouw komt men op het schoolplein.

Zicht vanaf het parkeerterrein. Deze lange as eindigt met het zicht op de rectorswoning.

De twee gebouwvolumes van gebouwdeel A vormen een transparante tussenliggende verkeersruimte.

Meer projecten

architectuur Borrendamme
architectuur Prinsenstraat
architectuur Julianastraat