Project:
Werk in de Winkel

Visie op herontwikkeling wederopbouw winkelstrips.
Prijsvraag Werk aan de Winkel, i.o.v. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. i.s.m. Stefan de Beer.

Deel dit project op

Mgr. Nolensplein.

Het gerenoveerde Dr. Struyckenplein.

Partners in de wijk:
1 Huis van de Heuvel (MFA) met ontmoetingscentrum De Vlieren, vergaderruimten, representatieve presentatieruimte, café / restaurant, bibliotheek Breda West, weekendschool Pet’je af.
2 Basisschool De Parel, Kober Kindcentra, kinderdagverblijf en peutertuin Nijntje, Kober Kindcentra, voorschool Pluis, Careyn consultatiebureau Jeugd en Gezin, Bredero Gezondheidscentrum, gymzaal, Wonen Breburg Huismeesterbureau.
3 Zorgcentrum Thebe De Heuvel.
4 Basisschool de Spreekhoorn, school voor kinderen met auditieve en / of communicatieve beperkingen.
5 Kompas, Christoffel VMBO onderwijs voor kwetsbare leerlingen.

Werk aan de Winkel
Naar schatting zijn er tussen de 400 en 500 winkelstrips uit de wederopbouwperiode die niet of niet altijd meer functioneren en daarmee een serieus vraagstuk zijn voor deze naoorlogse wijken. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed roept via deze prijsvraag specialisten en betrokkenen bij deze buurten op om na te denken over manieren om deze plekken een (her) nieuw(d)e functie in de buurt te laten vervullen. Daarbij is zij juist niet alleen op zoek naar ideeën voor de fysieke herbestemming van een gebouw, maar ook de (nieuwe) rol die deze winkelstrips in de totale opzet van de wijk kan spelen en daarmee de wijk toekomstbestendig kan maken.

Monseigneur Nolensplein in Breda De Heuvel
Het onderwerp van deze visie is het Monseigneur Nolensplein in Breda De Heuvel. Deze wijk bestaat uit twee buurten, elk ontworpen met een eigen plein voor buurtwinkels; het Dr. Struyckenplein in het noordelijke deel van de wijk en het Mgr. Nolensplein in het zuidelijke deel. Beide delen hebben een eigen architectonisch karakter. Het traditioneel vormgegeven zuidelijke deel door M.J. Granpré Molière en het modernere en momenteel opgewaardeerde noordoostelijke deel door F.P.J. Peutz.
Het Mgr. Nolensplein kan mede door de kleine winkelunits, beperkte parkeergelegenheid en veranderende winkelwensen niet meer voorzien in de huidige winkelbehoefte. In deze nieuwe situatie, zien wij geen toekomst meer voor buurtwinkels zoals we ze gekend hebben aan het Mgr. Nolensplein. Wij stellen een alternatieve invulling voor.

Ruimtelijke kwaliteit
Het Mgr. Nolensplein is van grote waarde voor de buurt vanwege haar ruimtelijke kwaliteiten. Het is een intiem plein met volwassen bomen. Het plein wordt omsloten door een sterke pleinwand, opgebouwd uit kleinschalige panden met een samenhang in het ontwerp van de bakstenen gevels.
Aan één zijde wordt het plein begrensd door de monumentale OLV kerk naar ontwerp van Granpré Molière, die enkele jaren geleden is getransformeerd tot ‘Huis van de Heuvel’. Een multifunctioneel centrum met wijkcentrum, basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang, consultatiebureau, bibliotheek, sportzaal, huismeesterbureau en fysiotherapie.

Kansen voor de toekomst
In ‘De stad der toekomst, de toekomst der stad’ worden buurtwinkels met dagelijkse producten, buurtbedrijven voor half-ambachtelijke bedrijvigheid, en het buurthuis, genoemd als voorzieningen die aanwezig horen te zijn voor een goed functionerende buurt.
Vertaald naar de huidige situatie aan het Mgr.Nolensplein, heeft de voormalige OLV kerk met een moderne transformatiede functie van buurthuis gekregen. Eerder concludeerden wij dat het huidige plein niet meer geschikt is voor buurtwinkels in traditionele zin. Wij zien in de buurtbedrijven wel een toekomstbestendige continuïteit van bedrijvigheid aan het plein en daarmee een moderne vertaling van bestaande waarden.

Er is in de huidige cultuur door een combinatie van de crisis en de snelle ontwikkelingen in techniek en goede hogere opleidingen, een moderne versie van de ambachtslieden ontstaan, de Makerscultuur.

Concept: Werk IN de winkel
In onze visie vormen deze makers samen een kennis-netwerk aan het Mgr. Nolensplein. Deze makers worden zichtbaar door de voormalige winkelruimten te benutten als werkplaatsen met een duidelijk gezicht aan het plein. Wij zien het als een bedrijfsverzamelgebouw ‘binnenstebuiten’ met verregaande gezamenlijkheid in het delen van functies. Met de winkels als werkplaatsen, het Huis van de Heuvel als vergader- en presentatielocatie en het plein als gezamenlijke ruimte.

Steeds meer kleinschalige ondernemers leveren op verantwoorde wijze producten en diensten, en werken vanuit ambacht en toegevoegde waarden voor hun directe omgeving. Mensen die verbinding zoeken met de buurtbewoners, kennis uitwisselen met anderen aan het plein en in de buurt.
Wij hebben een Makersplein voor ogen waarin bedrijven, buurtbewoners, scholen, studenten en gemeente samenwerken.

Meer projecten

openbare ruimte Paviljoen Valensplein
openbare ruimte LeerPunt