Visie

Zinvolle woon- en leegomgevingen voor mens en omgeving.

Zinvolle woon- en leefomgevingen ontwerpen, dat is wat mij drijft. Voor mij als architect stopt het denken over hoe je een goed ontwerp maakt niet bij de plek waar de gevel de stoep raakt. Als je een goede woon- en leefomgeving wil maken moet je verder kijken. Kijken naar de omgeving waarin een gebouw staat, de kwaliteit van de openbare ruimte die er rond het gebouw is of ontstaat en hoe de ruimte formeel en informeel gebruikt kan worden.

Het creëren van een zinvolle leefomgeving gaat voor mij over ontwerpen aan architectuur, openbare ruimte en interieur die uitnodigt tot ontmoeting. Deze drie disciplines zijn in mijn visie niet los van elkaar te zien.

Stappenplan
voor
particuliere opdracht-gevers

Aanpak

De architect denkt met u mee en ontwerpt maatwerk. De architect vraagt door waar anderen stoppen en ontwerpt onderzoekend naar de beste oplossing.

Door het gesprek met u aan te gaan en ons bekend te maken met uw persoonlijke woonwensen kunnen we een uniek ontwerp maken passend binnen uw budget, hoe klein of groot dat ook is. Ik kan u gedurende het hele traject van ontwerp tot oplevering begeleiden en ondersteunen om te komen tot het beste eindresultaat.

Projectdefinitie / Voorbereiding

In deze fase inventariseert u samen met de architect uw ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden. Deze eisen en wensen worden getoetst aan het budget. Het resultaat is een Programma van Eisen (PVE) op basis waarvan het ontwerpproces kan beginnen.

Ontwerpfase

De ontwerpfase verloopt stapsgewijs waarin verschillende detailniveaus doorlopen worden. Te beginnen met het schetsontwerp waarin we een globale voorstelling van het project in hoofdvorm, hoofdindeling en stedenbouwkundige inpassing onderzoeken. Dat wordt in een voorontwerp doorontwikkeld naar een functionele en ruimtelijke indeling en een architectonische verschijningsvorm. In het defenitief ontwerp wordt het ontwerp vastgelegd met alle toe te passen materialen, afwerkingen, constructieprincipe en esthetische details. Het ontwerp wordt tussendoor getoetst aan het budget. Dit is een proces met regelmatig overleg waarin we de ideeën met u bespreken en waar u op kunt reageren. Hierin wordt u door de architect begeleid naar een defenitief ontwerp wat volledig aansluit bij uw persoonlijke wensen

Als dat moment aangebroken is, moet er in veel gevallen een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Deze aanvraag moet voorzien zijn van constructieberekeningen, energieprestatieberekeningen (EPC), ventilatie- en daglichtberekeningen. Wij verzorgen deze aanvraag voor u.

Technisch ontwerp / Bouwvoorbereidingsfase

Als de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend worden gedetailleerde werktekeningen en een technische omschrijving gemaakt op basis waarvan de aannemer goed zijn prijs kan baseren.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering controleren wij of er volgens tekening gebouwd wordt en of materialen, afwerkingen en producten aan de beoogde kwaliteit voldoen.

De Oplevering

Als de bouw is afgerond controleren we met u en de aannemer of er gebouwd is zoals afgesproken is en worden afspraken gemaakt over eventuele punten die nog verbeterd moeten worden. Het gebouw kan worden opgeleverd.

Wij kunnen ook delen van dit proces voor u verzorgen, echter voor de kwaliteit van het ontwerp is het belangrijk de fases schetsontwerp t/m technisch ontwerp samen met u te doorlopen. Door goed toezicht tijdens de uitvoeringsfase wordt erop toegezien dat het ontwerp ook volgens tekening wordt uit gevoerd en u krijgt wat in het ontwerp beloofd is.